นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

www.fasttect.com เป็นเว็บไซต์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ฟาสเทคพยายามรักษาข้อมูลของลูกค้าโดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในการให้บริการของ ฟาสเทค ตลอดมา

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของท่านดังนี้ ชื่อ นามสกุล ชื่อบริษัท อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จหรือสถานที่จัดส่งสินค้า ข้อมูลบัตรเครดิต (ประเภทของบัตร หมายเลขบัตร ชื่อที่แสดงบนบัตร วันหมดอายุ และรหัสรักษาความปลอดภัย)

ข้อมูลที่ท่านส่งให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดจะกล่าวด้านล่าง) เราสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา แม้ไม่ได้ดำเนินซื้อสินค้าก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ รุ่นแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษา และหน้าเว็บที่เราแสดงสำหรับท่านในขณะนั้น หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น การตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ และข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด เมื่อท่านดำเนินการซื้อสินค้า ระบบของเราจะลงทะเบียนข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่ท่านดำเนินการ หากข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งชี้ว่าท่านเป็นบุคคลจริงก็จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

 

การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

 

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

  1. สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
  2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การชำระเงินหรือธุรกรรมทางการเงินของท่านผ่านทางเว็บไซต์สำหรับสินค้าหรือบริการ
  3. เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)
  4. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ที่ท่านซื้อผ่านเว็บไซต์หรือผู้แทนขาย และเพื่อการบริการลูกค้าอื่น ๆ
  5. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ หรือการสื่อสารอย่างอื่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราให้แก่ท่าน ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดได้ตลอดเวลา โดยระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ หรือเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  6. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็ปไซต์ สำหรับพัฒนาการจัดหน้าและเนื้อหาต่างๆ ของเว็ปไซต์และการปรับแต่ง เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ วิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่คาดว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากเราให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  7. เว็บไซต์จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให่แก่องค์กรอื่น ๆ ยกเว้นแต่ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจเราในการดำเนินการ หรือ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาตหรือเป็นไปตามกฎหมายที่ต้องการ หรือได้รับการขอร้องเกี่ยวกับลูกค้าเราตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ตามที่ ฟาสเทค เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า